Dokumentācija

Normatīvie akti

Nosaukums 
Arhīva ekspertu komisijas darbības reglamentsLejupielādet
Arhīva reglamentsLejupielādet
Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtībaLejupielādet
Bibliotēkas reglamentsLejupielādet
Darba drošības un aizsardzības noteikumiLejupielādet
Darba kārtības noteikumiLejupielādet
Deju skates nolikumsLejupielādet
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtībaLejupielādet
Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtībaLejupielādet
Elektronisko dokumentu aprites kārtībaLejupielādet
Ētikas kodekssLejupielādet
Iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Iestādes nolikumsLejupielādet
Izglītības iestādes padomes reglamentsLejupielādet
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanuLejupielādet
Pielikums
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībaLejupielādet
Izglītojamo Pašpārvaldes reglamentsLejupielādet
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtībaLejupielādet
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtībaLejupielādet
Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmāsLejupielādet
Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās izglītības iestādēLejupielādet
Klases audzinātāju darba kārtībaLejupielādet
Klašu audzinātāju metodiskās jomas komisijas reglamentsLejupielādet
Konsultatīva centra nolikumsLejupielādet
Krājumu un inventāra uzskaites kārtībaLejupielādet
Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums “Spēkavīri”Lejupielādet
Mācību priekšmetu metodisko jomu komisiju reglamentsLejupielādet
Mācību stundu sarakstsLejupielādet
Materiālās stimulēšanas kārtībaLejupielādet
Metodiskās padomes reglamentsLejupielādet
Neattaisnoto stundu kavējumu novēršanaLejupielādet
Olimpiskās dienas nolikumsLejupielādet
Pagarinātās dienas grupas reglamentsLejupielādet
Parādu piedziņas kārtībaLejupielādet
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībaLejupielādet
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumsLejupielādet
Personāla atlases reglamentsLejupielādet
Pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādēLejupielādet
Sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumiLejupielādet
Tīmekļa vietnes izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanaskārtībaLejupielādet
Vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vaiemocionāla vardarbība pret izglītojamoLejupielādet

Veidlapas, publikācijas un citi dokumenti

Nosaukums 
Administratīvās sēdes protokolsLejupielādet
Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums 2018.gadāLejupielādet
Atskaite par izglītojamiem ar nepietiekamu zināšanu līmeniLejupielādet
Darba plāns 2020./2021.mācību gadam Lejupielādet
Darbs plāns - 2020.09. (septembris)Lejupielādet
Darbs plāns - 2020.10. (oktobris)Lejupielādet
Eksāmenu un pārbaudījumu grafiks 2020./2021. mācību gadamIzstrādē
Fakultatīvas nodarbības 2020./2021. mācību gadsIzstrādē
Individuālā saruna ar izglītojamā tiesiskiem pārstāvjiemLejupielādet
Izglītojamo tiesisko pārstāvju sapulces protokolsNotiek migrācija
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadamLejupielādet
Klases audzinātāja audzinošo aktivitāšu darba plānsLejupielādet
Klases audzinātāja darba atskaite (.doc)Lejupielādet
Konsolidētā veidlapu pakotne (2020.gads)Lejupielādet
Konsultāciju grafiks 2020./2021. mācību gadamLejupielādet
Mācību ekskursijas pieteikumsLejupielādet
Metodiskās jomas sēdes protokolsLejupielādet
Obligāto drošības instruktāžu grafiksLejupielādet
Pasākumu satura un norises analīze (.docx)Notiek migrācija
Pašvērtējuma ziņojums (akreditācijai) 2018.gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2016./2017. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2017./2018. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2018./2019. mācību gadāLejupielādet
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2019./2020. mācību gadāIzstrādē
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2020./2021. mācību gadāIzstrādē
Pēcparbaudījuma protokolsLejupielādet
Pedagoga profesionālās darbības atskaiteLejupielādet
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanaLejupielādet
Rīgas 96.vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējumsNotiek migrācija
Stundu saraksts - pamatskola un vidusskolaLejupielādet
Stundu saraksts - sākumskolaLejupielādet
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2016.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2017.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2018.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2019.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2020.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2018. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2019. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2020.gadāNotiek migrācija

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 25.septembris 08:09

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 96.vidusskola r96vs@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas ja Jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta nepieņemt sīkdatnes. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma pēc saites "Par sīkdatnēm"